گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / ارزیابی مقالات مستخرج از تز

ارزیابی مقالات مستخرج از تز

فرم های ارزیابی پایان نامه های دکترا وکارشناسی ارشد

فایل PDF

****************************************************************************

مقررات تنظیم اسامی مولفین

****************************************************************************

بخشنامه ارزیابی دستاوردهای پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی

فایل PDF

فایل word