گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات

مشاهده بیشتر

پوستر فراخوان علامه سيد محمد علي مبارکه اي