گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / برگزراي دوره ISO/IEC17020 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات