گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / جدول زماني برگزاري کارگاه ها و ميزگرد تخصصي وقف علم و فناوري هفته پژوهش ۹۷

مشاهده بیشتر

کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر، داده کاوي و داده هاي حجيم واحد مبارکه – شهرمجلسي