گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / تفاهم نامه ها و حمایت های مالی

تفاهم نامه ها و حمایت های مالی

حمایت موزه دفاع مقدس از رساله ها و پایان نامه ها با موضوع مرتبط با دفاع مقدس

ارتباطات علمی در قالب پایان نامه (پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی مشهد)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار  ۱ ۲ ۳

مجتمع فنی تهران  :  ۱ ۲ ۳ 

دفتر تحقیقات ومطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی  ۱ ۲

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱

تسهیلات ویژه بنیاد ملی نخبگان ۱  ۲

picture