گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / شانزدهمین کنفرانس اطلاعات و رمز شناسي مورخ ۹۸/۶/۶

مشاهده بیشتر

کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر، داده کاوي و داده هاي حجيم واحد مبارکه – شهرمجلسي