گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / ششمين همايش ملي پژوهشهاي مديريت و علوم انساني در ايران مورخ ۹۸/۳/۳۰

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات