گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / فراخوان جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران جايزه ويژه پروفسور حسابي

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات