گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / فراخوان داوري ۲۱ جشنواره جوان خوارزمي بخش دانش آموزي

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات