گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / همايش ملي فرهنگ رضوي و بانوان فرهيخته و نيکوکار(بزرگداشت بانو ستي فاطمه)

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات