گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / رویدادهای پژوهشی / پيش نويس دستورالعمل اجرايي و در آمد زايي کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي جهت اعلام نظر

مشاهده بیشتر

برگزاري کنگره مشترک هوش محاسباتي و ارسال مقالات