گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / کارگاه‌های کامپیوتر

کارگاه‌های کامپیوتر

اتاق پروژه کامپیوتر

 

اتاق پروژه کامپیوتر  ( مکان: طبقه اول ساختمان اداری – اتاق ۲۱۶)

 

کارگاه کامپیوتر شماره1

 

 

کارگاه کامپیوتر شماره ۱(مکان: طبقه اول ساختمان اداری – اتاق ۲۰۴)

 

 

کارگاه کامپیوتر شماره3   کارگاه کامپیوتر شماره ۳(مکان: طبقه اول ساختمان اداری – اتاق ۲۱۵)